ارائه وبینار "نقش بانوان ایرانی در فناوری فضایی" در کارگاه تخصصی "نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات و توانمندسازی زنان و حمایت از کودکان" جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

خبر بین الملل
ارائه وبینار
1399/07/23
12:08:15