روسیه تا سال 2023 مرکز ملی سنجش از دور خود را راه‌اندازی خواهد کرد

خبر بین الملل
روسیه تا سال 2023 مرکز ملی سنجش از دور خود را راه‌اندازی خواهد کرد
1399/06/23
18:22:44