ششمین کارگاه آموزشی ماهواره‌های مکعبی بین سیاره‌ای

رویداد همایش
ششمین کارگاه آموزشی ماهواره‌های مکعبی بین سیاره‌ای
1395/11/10
00:00:00