گردهمایی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های حوزه فضایی

رویداد فضایی
گردهمایی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های حوزه فضایی
1398/03/30
11:40:51