رویداد

۲۴ آذر ۱۳۹۵

سمپوزیوم بین‌المللی کلان‌داده‌ها و حفاظت: چالش جدید فضا

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا سومین سمپوزیوم بین‌المللی حفاظت با موضوع "کلان‌داده‌ها و حفاظت: چالش جدید...

کنفرانس ناوبری حمل و نقل‌های آینده

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا کنفرانس "ناوبری حمل و نقل‌های آینده" که را در روزهای ۲۴ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۵ در...

کنفرانس پوشش جهانی

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه  فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا کنفرانس "پوشش جهانی" را در روزهای ۲۴ تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ در فراسکاتی ایتالیا...

۶ آذر ۱۳۹۵

کارگاه آموزشی سنجش از دور زمین با استفاده از رادار دهانه ترکیبی

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، شبکه بین‌الدولی اسلامی در علوم و فناوری‌های فضایی (ایزنت) با همکاری سازمان ملی سنجش از دور و علوم...

تصاویر ارسالی کاوشگر کنجکاوی از سطح مریخ

دهمین میزگرد سازمان فضایی اروپا با موضوع فناوری‌های میکرو و نانو

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران،  سازمان فضایی اروپا دهم ین میزگرد با عنوان فناوری‌های میکرو و نانو را در روزهای ۱۸ تا ۲۱ آبان سال جاری...

سی و هفتیمن کارگاه آموزشی سازمان فضایی اروپا با موضوع آنتن‌

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا  سی و هفتمین  کارگاه آموزشی  با موضوع "آنتن" را در روزهای ۲۵ تا ۲۷...

۱۰ مهر ۱۳۹۵

۶ شهریور ۱۳۹۵

۳۰ مرداد ۱۳۹۵