برگزاری سمینار آموزشی نحوه ایده‌پردازی "رویداد تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی در حوزه پارک‌های موضوعی فضاپایه"

داخلی
برگزاری سمینار آموزشی نحوه ایده‌پردازی
1398/06/26
11:16:44