برگزاری سمینار تخصصی معرفی زیرساخت‌های آزمون برای صحت‌سنجی عملکرد زیرسیستم‌های کم‌پیشران فضایی

داخلی
برگزاری سمینار تخصصی معرفی زیرساخت‌های آزمون برای صحت‌سنجی عملکرد زیرسیستم‌های کم‌پیشران فضایی
1398/09/12
18:24:40