سمینار تخصصی "اثرات تشعشعی محیط فضا و محموله تشعشعی ماهواره پیام امیرکبیر" برگزار شد

خبر داخلی
سمینار تخصصی
1397/10/03
16:46:23