سمینار تخصصی "ماموریت‌های توزیع شده و منظومه‌ها، و تاثیر آن‌ها بر برنامه‌های راهبردی فناورانه" برگزار شد

خبر داخلی
سمینار تخصصی
1397/08/21
17:23:40