سمینار تخصصی "نانوماهواره‌های مکعبی و نقش راهبردی آنها در صنعت فضایی" برگزار شد

خبر داخلی
سمینار تخصصی
1397/08/19
13:29:04