سمینار تخصصی چشم‌انداز اقتصاد فضایی و تجربیات بین الملل در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد

داخلی
سمینار تخصصی چشم‌انداز اقتصاد فضایی و تجربیات بین الملل در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد
1398/10/30
18:08:30