سمینار معرفی دستاوردهای پژوهشگاه فضایی ایران در نمایشگاه تلکام برگزار شد

خبر داخلی
سمینار معرفی دستاوردهای پژوهشگاه فضایی ایران در نمایشگاه تلکام برگزار شد
1397/07/12
16:46:01