سمینار چالش‌ها، فرصت‌ها در استفاده از سنجش از دور برگزار شد

خبر داخلی
سمینار چالش‌ها، فرصت‌ها در استفاده از سنجش از دور برگزار شد
1397/07/17
16:38:26