گزارش برگزاری سمینار تخصصی سنجش از دور حرارت پهنه‌های آبی در پژوهشگاه فضایی ایران

خبر داخلی
گزارش برگزاری سمینار تخصصی سنجش از دور حرارت پهنه‌های آبی در پژوهشگاه فضایی ایران
1397/07/02
17:09:03