آموزش

دوره آموزشی

دوره آموزشی "توسعه و توانمندسازی منابع انسانی"

دوره آموزشی "توسعه و توانمندسازی منابع انسانی" به مدت ۸ ساعت در هفته اول بهمن‌ماه ۱۳۹۸ در سالن آموزش پژوهشگاه فضایی ایران برای مدیران و کارشناسان محترم با تدریس...

دوره آموزشی

دوره آموزشی " ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد"

دوره آموزشی "ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد" به مدت ۸ ساعت در هفته پایانی دی‌ماه ۱۳۹۸ در سالن آموزش پژوهشگاه فضایی ایران برای مدیران و کارشناسان محترم با...

برگزاری دوره آموزشی اموال و حسابداری اموال

برگزاری دوره آموزشی اموال و حسابداری اموال

دوره آموزشی " اموال و حسابداری اموال" برای مدیران و کارشناسان پژوهشگاه فضایی ایران در دی‌ماه ۱۳۹۸ برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل پتنت و حقوق مالکیت فکری

برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل پتنت و حقوق مالکیت فکری

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، در دی سال جاری کارگاه آموزشی "تحلیل پتنت و حقوق مالکیت فکری" به مدت ۶ ساعت به صورت تئوری و کارگاهی برای  مدیران و...

برگزاری دوره آموزشی  نرم افزار اکسل پیشرفته

برگزاری دوره آموزشی نرم افزار اکسل پیشرفته

دوره آموزشی "نرم افزار اکسل پیشرفته " به مدت ۲۴ ساعت در دی‌ماه ۱۳۹۸ در پژوهشگاه فضایی ایران برای مدیران و کارشناسان تشکیل شد.

تقویم مدیریت آموزش

تقویم مدیریت آموزش

تقویم دوره‌های آموزشی دی و بهمن پژوهشگاه فضایی ایران - سال 1398

برگزاری دوره آموزشی کارگروهی

برگزاری دوره آموزشی کارگروهی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، دوره آموزشی "کارگروهی" در دی سالجاری در پژوهشگاه فضایی ایران برای مدیران و کارشناسان به مدت ۸ ساعت برگزار شد.  

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با آینده‌پژوهی و روش‌های آن

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با آینده‌پژوهی و روش‌های آن

دوره آموزشی به صورت تئوری و کارگاهی در پژوهشگاه فضایی ایران با حضور مدیران و کارشناسان  برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی

برگزاری دوره آموزشی "سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی داشبوردهای مدیریتی با نرم‌افزار Power BI"

دوره آموزشی نرم‌افزار Power BI به مدت ۲۴ ساعت در آذرماه و اوایل دی سال‌جاری در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد.

دوره آموزشی

دوره آموزشی "آشنایی با مبانی حقوقی قراردادها"

دوره آموزشی آشنایی با مبانی حقوقی قراردادها در پژوهشگاه فضایی ایران با شرکت کارکنان این پژوهشگاه در دی سال جاری برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی تاثیر رویکردهای نوین منابع انسانی و رفتار سازمانی در بهره‌وری سازمانی

برگزاری دوره آموزشی تاثیر رویکردهای نوین منابع انسانی و رفتار سازمانی در بهره‌وری سازمانی

دوره آموزشی "تاثیر رویکردهای نوین منابع انسانی و رفتار سازمانی در بهره‌وری سازمانی" توسط دکتر بهزاد ابوالعلایی در چهارم دی‌ ماه سالجاری در پژوهشگاه فضایی...

برگزاری دوره آموزشی رهبری اثربخش

برگزاری دوره آموزشی رهبری اثربخش

در پژوهشگاه فضایی ایران، دوره آموزشی رهبری اثربخش برای مدیران این پژوهشگاه در آذر سال‌جاری برگزار شد.