برگزاری دوره آموزشی آشنایی با آینده‌پژوهی و روش‌های آن

خبر داخلی
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با آینده‌پژوهی و روش‌های آن
1398/10/15
13:20:09