سمینارها

برگزاری وبینار تخصصی

برگزاری وبینار تخصصی "مد پردازشی Tops در سار فضاپایه از طراحی و شبیه سازی تا استخراج تصویر از...

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، وبینار تخصصی "مد پردازشی Tops در سار فضاپایه از طراحی و شبیه سازی تا استخراج تصویر از داده‌های عملی در Sentinel۱ "، در...

وبینار تخصصی

وبینار تخصصی " شبیه‌سازی خورشید " برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، وبینار تخصصی " شبیه‌سازی خورشید "، روز دوشنبه تاریخ ۴ اسفند سال‌جاری در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد.

برگزاری وبینار تخصصی

برگزاری وبینار تخصصی " مروری بر رانشگر الکتریکی جت مقاومتی "

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، وبینار تخصصی " مروری بر رانشگر الکتریکی جت مقاومتی "، در تاریخ ۱۳ بهمن سال‏‌جاری در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد.

وبینار تخصصی

وبینار تخصصی " تضمین تاب‌آوری سامانه‌های فضایی در برابر اثرات محیط تشعشعات فضایی" برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، وبینار تخصصی " تضمین تاب‌آوری سامانه‌های فضایی در برابر اثرات محیط تشعشعات فضایی"، روز دوشنبه مورخ ۲۹ دی ماه سال...

وبینار تخصصی

وبینار تخصصی " طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی تکنیک‌های مقاوم در برابر اشکال برای واحدهای ذخیره‌سازی...

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، وبینار تخصصی " طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی تکنیک‌های مقاوم در برابر اشکال برای واحدهای ذخیره‌سازی اطلاعات در...

برگزاری وبینار تخصصی

برگزاری وبینار تخصصی " ارزیابی خوردگی تنشی مقاطع جوش آلیاژه Ti-۶Al-۴V پس از جوشکاری اصطکاکی همزنی "

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، وبینار تخصصی " ارزیابی خوردگی تنشی مقاطع جوش آلیاژه Ti-۶Al-۴V پس از جوشکاری اصطکاکی همزنی "، روز دوشنبه ۱۵ دی ماه سال&rlm...

برگزاری وبینار تخصصی شبیه سازی سازگاری الکترومغناطیسی کابل‌بندی ماهواره

برگزاری وبینار تخصصی شبیه سازی سازگاری الکترومغناطیسی کابل‌بندی ماهواره

به مناسبت گرامی‌داشت هفته پژوهش، وبینار تخصصی "شبیه‌سازی سازگاری الکترومغناطیسی کابل‌بندی ماهواره" در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد.

 وبینار رایگان

وبینار رایگان "عصر جدید فضا: چالش ها و فرصت ها"

وبینار عصر جدید فضا: چالش ها و فرصت ها

سمینار تخصصی چشم‌انداز اقتصاد فضایی و تجربیات بین الملل در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد

سمینار تخصصی چشم‌انداز اقتصاد فضایی و تجربیات بین الملل در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، در آخرین روز دی ۱۳۹۸ سمینار تخصصی "چشم‌انداز اقتصاد فضایی و تجربیات بین الملل" در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد.

برگزاری سمینار تخصصی آشکارسازی اهداف تصاویر ابرطیفی

برگزاری سمینار تخصصی آشکارسازی اهداف تصاویر ابرطیفی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، سمینار تخصصی "آشکارسازی اهداف تصاویر ابرطیفی" توسط یکی از اعضای  هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در این پژوهشگاه برگزار شد.

برگزاری سمینار تخصصی معرفی زیرساخت‌های آزمون برای صحت‌سنجی عملکرد زیرسیستم‌های کم‌پیشران فضایی

برگزاری سمینار تخصصی معرفی زیرساخت‌های آزمون برای صحت‌سنجی عملکرد زیرسیستم‌های کم‌پیشران فضایی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، به دنبال برگزاری سلسله سمینارهای تخصصی که به منظور ارتقاء سطح علمی- تخصصی پژوهشگران حوزه فضایی در مجموعه این پژوهشگاه برگزار می&zwnj...

برگزاری سمینار تخصصی

برگزاری سمینار تخصصی "مقدمه‌ای بر تشعشعات فضایی"

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، روز دوشنبه مورخ ۲۹ مهر سال‏‌جاری سمینار تخصصی مقدمه‌ای بر تشعشعات فضایی، توسط مهندس حمیده دانشور در پژوهشگاه برگزار شد.