روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 54

اسپیس ایکس ماهواره تُرک‌سَت 5A را پرتاب کرد

خبر بین الملل
اسپیس ایکس ماهواره تُرک‌سَت 5A را پرتاب کرد
1399/10/22
13:33:01