روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 20

اولین ماهواره‌بر بومی کره جنوبی، محموله ای شامل چند ماهواره را با وزن حدود یک و نیم تن، با موفقیت در مدار قرار داد

خبر بین الملل
اولین ماهواره‌بر بومی کره جنوبی، محموله ای شامل چند ماهواره را با وزن حدود یک و نیم تن، با موفقیت در مدار قرار داد
1401/04/01
13:52:44