روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 22

اولین موفقیت در آزمون فرود از ارتفاع بالا برای چتر نجات ExoMars 

خبر بین الملل
اولین موفقیت در آزمون فرود از ارتفاع بالا برای چتر نجات ExoMars 
1400/04/15
16:57:39