روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 12

ایجاد امکان دسترسی اوکراین به تصاویر ماهواره‌ای تجاری برای استفاده در جنگ توسط آمریکا

خبر بین الملل
ایجاد امکان دسترسی اوکراین به تصاویر ماهواره‌ای تجاری برای استفاده در جنگ توسط آمریکا
1401/01/23
08:44:31