روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 1

به‌روز رسانی قرارداد ناسا وبوئینگ برای بررسی امکان تبدیل پرواز آزمایشی به ماموریت عملیاتی

خبر بین الملل
به‌روز رسانی قرارداد ناسا وبوئینگ برای بررسی امکان تبدیل پرواز آزمایشی به ماموریت عملیاتی
1397/01/20
11:16:01