روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 123

بیست و یکمین جلسه کارگروه مطالعات راهبردی بین‌المللی در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد

خبر بین الملل
بیست و یکمین جلسه کارگروه مطالعات راهبردی بین‌المللی در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد
1400/08/12
11:19:22