روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 4

ترکیه از نخستین ماهواره بومی خود رونمایی می‌کند

خبر بین الملل
ترکیه از نخستین ماهواره بومی خود رونمایی می‌کند
1396/02/17
12:41:24