روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 14

دولت بریتانیا یک استراتژی فضایی نظامی جدید را منتشر کرد که خواستار 2 میلیارد دلار بودجه جدید برای برنامه‌های فضایی نظامی است

خبر بین الملل
دولت بریتانیا یک استراتژی فضایی نظامی جدید را منتشر کرد که خواستار 2 میلیارد دلار بودجه جدید برای برنامه‌های فضایی نظامی است
1400/11/18
16:21:20