روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 8

روسیه یک ماهواره را با آزمایش سلاح ضد ماهواره، منهدم کرد

خبر بین الملل
روسیه یک ماهواره را با آزمایش سلاح ضد ماهواره، منهدم کرد
1400/08/25
17:21:42