فضانوردان چینی اولین پیاده روی فضایی را در خارج از ایستگاه فضایی جدید خود انجام دادند

خبر بین الملل
فضانوردان چینی اولین پیاده روی فضایی را در خارج از ایستگاه فضایی جدید خود انجام دادند
1400/04/21
19:32:58