روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 7

قرارداد جدید Roscosmos برای فرستادن دو گردشگر فضایی به ISS

خبر بین الملل
قرارداد جدید Roscosmos برای فرستادن دو گردشگر فضایی به ISS
1397/11/30
16:42:47