روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 3

قرار گرفتن شش فضانورد در مدار مریخ تا سال ۲۰۲۸

خبر بین الملل
قرار گرفتن شش فضانورد در مدار مریخ تا سال ۲۰۲۸
1396/02/08
23:03:46