روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 21

مریخ نورد Zhurong Mars چینی پس از ماه‌ها آماده‌سازی در مدار، با موفقیت در سطح مریخ فرود آمد

خبر بین الملل
مریخ نورد Zhurong Mars چینی پس از ماه‌ها آماده‌سازی در مدار، با موفقیت در سطح مریخ فرود آمد
1400/02/25
15:13:07