روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 2

پس از گذشت ۲ سال؛ناسا خبر برخورد شی فضایی با مدارگرد ماه را تایید کرد

خبر بین الملل
پس از گذشت ۲ سال؛ناسا خبر برخورد شی فضایی با مدارگرد ماه را تایید کرد
1396/03/06
18:00:03