روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 37

چین و روسیه تفاهم‌نامه‌ای با موضوع همکاری در ساخت ایستگاه بین‌المللی تحقیقاتی در ماه امضا کردند

خبر بین الملل
چین و روسیه تفاهم‌نامه‌ای با موضوع همکاری در ساخت ایستگاه بین‌المللی تحقیقاتی در ماه امضا کردند
1399/12/25
16:45:27