روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 49

ژنرال نیروی فضایی آمریکا: انرژی هسته‌ای می‌تواند ماموریت‌های جدید در اعماق فضا را قابل انجام سازد

خبر بین الملل
ژنرال نیروی فضایی آمریکا: انرژی هسته‌ای می‌تواند ماموریت‌های جدید در اعماق فضا را قابل انجام سازد
1400/05/09
14:58:48