روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 20

کارگروه فضایی در پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه

خبر بین الملل
کارگروه فضایی در  پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه
1398/04/14
07:22:52