روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 28

کاوشگر فضایی ژاپنی حامل نمونه‌های بکری از یک سیارک پس از شش سال از ارسال، به زمین بازگشت

خبر بین الملل
کاوشگر فضایی ژاپنی حامل نمونه‌های بکری از یک سیارک پس از شش سال از ارسال، به زمین بازگشت
1399/09/16
19:48:53