روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 287

RainCube، رادار بارش باند Ka در ماهواره مکعبی 6 واحدی

خبر بین الملل
RainCube، رادار بارش باند Ka در ماهواره مکعبی 6 واحدی
1397/08/07
14:19:30