روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 48

اختتام طرح پژوهشی مشترک دانشگاهی "بهبود عملکرد ایمن باتری لیتیوم یونی از طریق کنترل حلقه‌بسته شارژ و تخلیه بر مبنای پیش‌بینی سطح توان باتری"

خبر داخلی
اختتام طرح پژوهشی مشترک دانشگاهی 
1400/05/20
13:05:24