روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 80

آزمون‌گر کاتالیست تک‌پیشرانه هیدرازین با کنترل دقیق جریان ورودی به بستر ثبت اختراع شد

خبر داخلی
آزمون‌گر کاتالیست تک‌پیشرانه هیدرازین با کنترل دقیق جریان ورودی به بستر ثبت اختراع شد
1400/04/22
09:23:29