روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 118

افتخاری دیگر برای جوانان متخصص پژوهشگاه فضایی ایران: کسب دو رتبه برتر در سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی 

خبر داخلی
افتخاری دیگر برای جوانان متخصص پژوهشگاه فضایی ایران: کسب دو رتبه برتر در سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی 
1400/12/16
12:04:45