روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 52

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری پژوهشی و آموزشی بین پژوهشگاه فضایی ایران و پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

خبر داخلی
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری پژوهشی و آموزشی بین پژوهشگاه فضایی ایران و پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
1400/08/17
13:52:46