روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 218

بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از غرفه پژوهشگاه فضایی ایران در نمایشگاه تله کام ۹۹

خبر داخلی
بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از غرفه پژوهشگاه فضایی ایران در نمایشگاه تله کام ۹۹
1399/12/05
11:54:45