روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 88

برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا به مناسبت گرامی داشت سالروز شهادت شهدای علم و فناوری 

خبر داخلی
برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا به مناسبت گرامی داشت سالروز شهادت شهدای علم و فناوری 
1400/11/06
14:00:13