روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 7

بستر سخت‌­افزار در حلقه کنترل وضعیت ماهواره به‌همراه معادل‌ساز گشتاورهای اغتشاشی ثبت اختراع شد

خبر داخلی
بستر سخت‌­افزار در حلقه کنترل وضعیت ماهواره به‌همراه معادل‌ساز گشتاورهای اغتشاشی ثبت اختراع شد
1400/12/07
10:10:23