روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 195

حضور مهندس حمیدرضا رضوانی پور؛ رییس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پژوهشگاه فضایی ایران

خبر داخلی
حضور مهندس حمیدرضا رضوانی پور؛ رییس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پژوهشگاه فضایی ایران
1399/10/21
16:16:15