روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 73

دریافت گواهی ثبت اختراع رادیاتور پنل لانه زنبوری مجهز به لوله‌ حرارتی مخصوص ماهواره

خبر داخلی
دریافت گواهی ثبت اختراع رادیاتور پنل لانه زنبوری مجهز به لوله‌ حرارتی مخصوص ماهواره
1401/03/17
14:29:37