روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 76

در بازدید رئیس سازمان فضایی ایران در دستور کار قرار گرفت: تجهیز سوله‌های پژوهشگاه مواد و انرژی اصفهان

خبر داخلی
در بازدید رئیس سازمان فضایی ایران در دستور کار قرار گرفت: تجهیز سوله‌های پژوهشگاه مواد و انرژی اصفهان
1400/12/09
12:54:40