روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 172

دومین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی ایران با رونمایی از فراخوان اولین دوره شناسایی و حمایت از طرح‌ها، ایده‌ها و تجارب بانوان فعال در حوزه کسب و کارهای نوپای بخش فضایی کشور به کار خود پایان داد

خبر داخلی
دومین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی ایران با رونمایی از فراخوان اولین دوره شناسایی و حمایت از طرح‌ها، ایده‌ها و تجارب بانوان فعال در حوزه کسب و کارهای نوپای بخش فضایی کشور به کار خود پایان داد
1399/11/28
17:09:20