روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 59

دکتر صمیمی:  هفته جهانی فضا فرصتی است برای انعکاس دستاوردهای یک‌ساله دست‌‌اندرکاران صنعت فضایی

خبر داخلی
دکتر صمیمی:  هفته جهانی فضا فرصتی است برای انعکاس دستاوردهای یک‌ساله دست‌‌اندرکاران صنعت فضایی
1400/07/17
15:55:36