روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 57

دکتر صمیمی خبر داد: مرکز آزمون پژوهشگاه فضایی ایران موفق به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایزو ۱۷۰۲۵ شد

خبر داخلی
دکتر صمیمی خبر داد: مرکز آزمون پژوهشگاه فضایی ایران موفق به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایزو ۱۷۰۲۵ شد
1400/06/29
12:01:15