روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 329

سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران برای تحقق برنامه‌ها و اهداف بخش فضایی کشور تجدید پیمان کردند

خبر داخلی
سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران برای تحقق برنامه‌ها و اهداف بخش فضایی کشور تجدید پیمان کردند
1400/10/01
13:54:08